יום ראשון, 05 יולי 2020

אודות הועד

הקמה:
ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין מוקם מכוח סעיף 6 (5) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961 (להלן: החוק) ומכוח סעיף 12 (2) לחוק.
אזור:
סעיף 12 (2) לחוק קובע כי תחום אזור מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין הינו כתחום אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בתל - אביב יפו.

תפקידים:
הועד המחוזי מממש את מדיניות לשכת עורכי הדין על פי תפקידיה המוגדרים בסעיף 3 לחוק.

תפקידי הועד המחוזי הם:
(1) לפעול להגנת ענייניהם המקצועיים של חברי הלשכה במחוז.
(2) לדון בשאלות אתיות העולות במהלך עבודתם של עורכי הדין.
(3) ליזום פעילויות ומפעלים מקצועיות לחברי המחוז. הועד המחוזי יוזם ימי עיון, השתלמויות, וסדנאות עבור חברי המחוז.
(4) לפרסם פרסומים משפטיים באמצעות ההוצאה לאור של הלשכה או באופן עצמאי: ספרים, אוגדנים וכתבי עת. השנה פרסם הועד המחוזי את הקובץ הרביעי של החלטות הממונה על ההגבלים העסקיים וכן עודכן קובץ נוהלי רישום והסדר מקרקעין. הספרים נמכרים בחנות של לשכת הקשר. כמו כן כל חברי המחוז מקבלים לביתם פרסומים ועדכונים בנושא אתיקה, מס, משפחה ודיני עבודה במסגרת פרסומי עט ו...
(5) לעבוד בשיתוף פעולה עם מערכת בתי המשפט.
(6) ליזום פעילויות חברה ותרבות לחברי המחוז. הועד המחוזי יוזם פעילויות רבות למען חברי המחוז כגון: מסיבת האביב השנתית, יום הפרקליט, הקמת מועדון לחברים בבית המשפט וכו'.
(7) ליזום קשר עם לשכות מחוזיות בחו"ל.
(8) לממש מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים - תפקיד המתבצע באמצעות פרויקט הפרו בונו.  

בחירות:
חברי ועד המחוז נבחרים, על פי סעיף 13 לחוק, ע"י חברי הלשכה הרשומים במחוז תל אביב, ומביניהם בבחירות כלליות, שוות, יחסיות, חשאיות וישירות. יושב ראש ועד מחוז תל אביב נבחר ע"י חברי הלשכה הרשומים במחוז תל אביב, ומביניהם בבחירות כלליות, שוות, יחסיות, חשאיות וישירות. 

כתובתנו: רח' דניאל פריש 10, תל-אביב
טלפון:     03-6905555 , פקס: 03-6918074

בעלי תפקידים בועד המחוז ותחומי פעילותם

לשכת הקשר בת"א: טלפון 03-6951138
לשכת הקשר בטייבה: טלפון 09-7996668