יום ראשון, 05 יולי 2020
דף הבית  ס בקשה לאימון מתמחה

בקשה לאימון מתמחה

הדפס
27.1.2010
 

ועדת המתמחים של ועד מחוז תל-אביב והמרכז מטפלת בבקשות לאימון מתמחים.

את הבקשות יש להעביר אך ורק בדואר או במסירה אישית למשרדי ועד המחוז.

לכתובת:
ועד מחוז תל אביב והמרכז
לשכת עורכי הדין
רחוב דניאל פריש 10
ת.ד. 34022
תל אביב 61340

בקשות שתשלחנה בפקס לא תטופלנה.