יום רביעי, 05 אוגוסט 2020
דף הבית  ס אתיקה  ס מועמדים/ות לסניגורים  ס מועמדים/מועמדות לסניגורים בבית הדין המשמעתי

מועמדים/מועמדות לסניגורים בבית הדין המשמעתי

הדפס
13.1.2010
מועמדים/מועמדות לסניגורים בבית הדין המשמעתי


בבית הדין המשמעתי המחוזי מתבררות כ- 160 קובלנות משמעתיות חדשות כל שנה.
הקובלנות מוגשות לבית הדין למשמעת לאחר החלטת של ועד מחוז תל-אביב, והן נדונות בפני הרכב של שלושה חברי בית הדין המשמעתי המחוזי שהם עורכי דין ועורכות דין במחוז תל-אביב שנבחרו לכהונה זו.
הקובל בתיקים אלו הוא ועד מחוז תל-אביב, באמצעות באי-כוחו על פי רשימה של עורכי דין ועורכות דין שהתנדבו לכך מטעם ועד המחוז.
לועד מחוז תל-אביב דרושים עורכי דין ועורכות דין שילמדו בהתנדבות סניגוריה על הנאשמים שלמרות היותם עורכי דין או עורכות דין לא פעם אינם מעונינים או אינם יכולים להגן על עצמם/ן.

על המועמדים/מועמדות לענות על הקריטריונים הבאים:

1. 7 שנות ותק פעיל.

2. העדר הרשעות פליליות או אתיות.

3. נכונות להשתתף בימי עיון, הדרכות, כנסים והשתלמויות בנושאי אתיקה ומשמעת מטעם ועד מחוז תל-אביב.

ועד מחוז תל-אביב אינו מתחייב להפעיל את כל מי שיגישו מועמדותם/ן.

מועמדות יש להגיש בציון שם, מספר רשיון, תאריך קבלת רשיון והצהרה על עמידה בקריטריונים בדואר או בפקסימיליה 03-6918074 לועד מחוז תל-אביב, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב.

פנייה לחברים לייצג את הועד המחוזי בבית הדין המשמעתי

הועד המחוזי פונה לציבור עורכי הדין בבקשה להתנדב כקובלים, אשר ייצגוהו בהליכים המשמעתיים הננקטים על ידיו.

כל הרואה עצמו מתאים ומעוניין/ת להשתלב בדרך זו בפעילות המערכת המשמעתית מוזמן/ת לפנות למשרדי הועד המחוזי ולהציע מועמדותו/מועמדותה.

נא למלא הפרטים, לצלם ולשלוח לכתובת הבאה, בדואר או בפקס מס': 03-6918074.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

לכבוד

לשכת עורכי הדין - ועד מחוז תל-אביב

ת.ד. 34022, תל-אביב 61340

אני , עו'ד ___________________, רשיון מס' _________: , מ: ___________

מביע/ה בזה רצוני להתנדב ולייצג את הועד המחוזי בהליכים המשמעתיים.

חתימה